Briefjes & Foeterke

​Foeterke

Ieder werkjaar geven wij tweemaal ons lokaal beroemde boekje uit, het Foeterke. In september krijgt ieder lid het Startfoeterke mee naar huis, waarin o.a. alle praktische informatie over onze werking staat, en in juli het Kampfoeterke, waarin er meer uitleg wordt gegeven bij het naderende kamp in augustus. Kijk links bij Foeterkes voor de digitale versie!

Briefjes

​Doorheen het jaar worden er ook heel wat briefjes meegegeven over de speciale activiteiten. Hiervan kan je ook de digitale versie terugvinden bij Briefjes.